2023 – Bouwen met wortels Om NL 7m omhoog te laten groeien, hebben we een stapje gemaakt

Donderdag 21 dec. hebben we 16 BigBags met een dikte van ± 1m wortelmassa gevuld. Met een 100% elektrische nieuwe graafmachine, 0% uitstoot. Omdat we zakken vullen met rietwortel, d.w.z. reststromen en we daarmee Co2 vastleggen in Wortelblokken om er later veenbodem van te maken met de VeenMotor, gaan we voorbij Co2 neutraal, naar Carbon Storage in één handeling. We experimenteren met hoe je dit productioneel grootschalig kan aanpakken, maar de eerste stapjes zijn klein. 16 zakken is niks, 1600 zou beter zijn. Tijdens transport, gaat er nog wat mis met de vorm van de BigBags, maar ze zijn wel mega dik en groot zeker 1,5 ton p/st. vol met wortels en veel klei. In okt. 2024 weten we hoe het wortelbeton zich daarin heeft ontwikkeld. Co2 opslag van Rietblokken is hoger dan bossen of bamboe, dit is anticiperen op een toekomst waarbij Co2 opslag een deel van de financiering kan worden. Rijnland, firma Theo Klever en wij testen daarom productiemethoden, welke duurzame en circulaire goed werken, met een Life Cycle Assesment (LCA).

In 2023 was al wat media-aandacht en ook in de vakbladen, en een tweede keer in de Trouw-100 duurzame burgerinitiatieven. Maar belangrijker; onze productiemethode blijkt levensvatbaar. De wortelmatten en blokken in de zakken en bakken zien er goed uit, en we zijn op weg om de maximale worteldikte te gaan ontdekken. Kunnen we blokken maken van 1m, 2m of zelfs 3m dikte? In okt 2024 weten we meer. Dan kunnen we het Omhoog Groeien met de VeenMotor, een tandje bij zetten.

In 2024 gaan we ook wortelbeton conserveren, dat is een belangrijke schakel in veen maken van levende rhizomen massa, (wortelbeton). De eerste stap vindt plaats in vitro. i.s.m. B-ware. We hebben zuiver water nodig voor de VeenMotor, gelukkig is Riet een helofyt. De eerste opzet om met de riet-teelt in bakken direct water te gaan zuiveren, een Modulaire Teelt Halofyten Filter (MTHF) staat op de kade aan de ringvaart, zie de gele pellet bakken. Het irrigatiesysteem gaan we in 2024 aanleggen. Met de wuivende riet bakken kunnen we ook diverse stedelijke modulaire groenvoorzieningen aanbieden. Een proefopstelling op het Marine terrein, op Amsterdam 750, of het biobased paviljoen op de Nieuwe Meer? Allemaal in de verrekijker. Gelukkig hebben een tweede waterschap die mee gaat ontwikkelen, Waternet met Tim Pelsma. De waterschappen zijn de sleutel tot land ophoging, bovendien is het geweldig samen werken, zij zijn doordrongen van wat het belang kan zijn. En er is een onderzoek subsidie van Stimuleringsfonds Creative Industrie voor het Omhoog Groei Park. Rietzudden op de Nieuwe Meer met de Biotoopboom zijn we ook mee bezig, er komt een stagiaire, we hopen dat zij een boost kan geven aan de biomimicry van kragge en tillen. Ondertussen is het Mycelium als drijfmiddel aan het indalen, in Duitsland en in de US beginnen kleine initiatieven. We waren de eerste, maar juichen de initiatieven toe en gaan kijken of we een netwerk kunnen opzetten in 2024.

But, Peat growing, is a bigger invention!

100% elektrisch met Rijnland en Theo Klever, laden we de Mega Bags, en dan begint het ‘telen’ in Amsterdam.