Wortelbeton-header

Omhoog Groei Park

Hoe omgekeerd polderen kan leiden tot droge voeten in de toekomst

Het is tijd om de ernst van klimaatverandering en bodemdaling onder ogen te zien en wij zien de ‘Veenmotor’ als het gedurfde antwoord op deze uitdaging. Met het innovatieve idee van omgekeerd polderen en het creëren van Wortelbeton, willen we de ingeklonken gebieden in Nederland met zeven meter omhoog laten groeien.

Om het proces van alle, hiermee verbonden, onderzoeken, innovatieve ideeën, ontwikkelingen en testpilots zichtbaar te maken willen we in de nabije toekomst een Omhoog Groei Park creëren.

Een experimenteel park waarin alle uitvindingen verbonden met bodemdaling, waterkwaliteit en biodiversiteit samenkomen en waar we bezoekers meenemen in het proces van reveresed polderen.

Bezoekers ontdekken in het Omhoog Groei Park het innovatieve samenspel tussen mens en natuur.

Een park voor onderzoek en experiment waar je als bezoeker van dichtbij meemaakt hoe de Veenmotor wordt toegepast om een deel van de bodem omhoog te laten groeien, waar je kijkt naar omgekeerde polders die tussen patronen van dijkjes omhoogkomen, wandelt over een Omhooggroeidijk, waar je drijfeilanden vindt steunend op een biotoopboom, loopt langs sloten met bigbags waarin we wortelbeton kweken, monitoren en optimaliseren en waar we samenwerken met andere belanghebbenden en aansluitende initiatieven aan oplossingen voor de uitdagingen waar we in deze tijd voor staan.

In het park zal daarnaast geëxperimenteerd worden met de water zuiverende Helofytenfontein. Deze trapsgewijs opgebouwde fontein van bakken wortelbeton met ruisend riet wekt eveneens de nieuwsgierigheid van voorbijgangers op artistieke wijze. 

Het Omhoog Groei Park heeft als doel bezoekers bewust te maken van de bodemdaling, de dalende waterkwaliteit en verminderde biodiversiteit en van de acties die worden ondernomen om tot oplossingen te komen. 

Daarnaast is het park open voor studenten, aansluitende initiatieven en experimenten en bieden we rondleidingen op afspraak.

De vormgeving van het park zal worden afgestemd met verschillende betrokkenen waaronder architecten, vormgevers, onderzoekers, wetenschappers en kunstenaars.

Nu de zeespiegel verder dreigt te stijgen en ons land inklinkt, is het tijd om met innovaties als deze aan de slag te gaan en opnieuw geschiedenis schrijven.

Het Omhoog Groei Park draagt bij aan de zichtbaarheid van onze projecten en aansluitende initiatieven, en aan bewustzijn over de uitdagingen waar we in deze tijd voor staan.

Blijf op de hoogte van onze laatste updates via onze nieuwsbrief!