Wortelbeton-header

Veenmotor & Bodem

Omgekeerd polderen
Veenmotor
Omhoog Groei Park

Veenmotor & Omhooggroeidijk                     

Om tot oplossingen te komen voor de grote maatschappelijke problemen van deze tijd zoals bodemdaling, afname van de biodiversiteit en waterkwaliteit zijn wij er zeker van dat de omgang met water en planten zal moeten veranderen.

We beseffen de noodzaak dat natuur verweven moet worden met ons eigen bestaan en dat we samen moeten werken met de natuur om tot oplossingen te komen.

Gedurende onze onderzoeken naar verschillende kweekmethoden, toepassingen en oplossingen hebben we de veenmotor ontwikkeld en deze toepassing van wortelbeton zien we als een gedurfd antwoord op de uitdagingen waar we in deze tijd voor staan.

 

Wat is de Veenmotor?

De VeenMotor is een generator van veenbodem waarbij we de bodem laten stijgen, geheel biobased, gebaseerd op natuurlijke antropocene processen.

Als basis gebruiken we een product dat we bij toeval ontdekten en dat we wortelbeton noemen. Wortelbeton zijn rietzudden die d.m.v. speciale kweektechnieken letterlijk omhoog groeien tot vormvaste, sterke, flexibele, zelf hechtende blokken.

Via verschillende onderzoeken willen we dit wortelbeton optimaliseren en proberen om met wortelbeton Veenmossen te verzuren en te conserveren om zo de bodem van parken en weilanden te laten stijgen.       

Stijgende parken en weilanden bieden een oplossing voor zowel de bodemdaling als het verbeteren van de biodiversiteit, waterzuivering en stikstofproblemen. Land dat stijgt is nat, vol leven en slaat Co2, stikstof en andere nutriënten op in een vaste bodem. De kweek van wortelbeton zorgt, naast de stijging van de bodem, voor waterzuivering en verbeteren van de biodiversiteit.

De verschillende fasen            

FASE 1

Voor de toepassing van de veenmotor en de Omhooggroeidijk worden in weilanden, parken en tegen dijkjes aan compartimenten gebouwd van klei en slib. Tijdens het ontwerpen van deze zgn. sawa s werken we samen met andere organisaties en wetenschappers om te onderzoeken met welke samenstelling en in welke vorm de wanden het beste kunnen worden opgebouwd. In de compartimenten plaatsen we meerdere blokken wortelbeton van 1 meter hoog.

Belangrijk hierbij is dat het waterniveau geregeld kan worden en dat we, bijvoorbeeld via een helofyten fontein/filter van rietzudden, het water kunnen zuiveren.

FASE 2

Kweken & versterken wortelbeton      

In deze periode laten we het wortelbeton aangroeien en sterk worden zodat er 1 compact geheel ontstaat dat vastgroeit in de bodem.        

FASE 3

Verzuren/ conserveren wortelbeton

Na een jaar gaan we het wortelbeton verzuren. Om dit proces in gang te zetten voegen we zoutzuur toe aan het water (een proces afkomstig van en i.s.m. Beware). Op deze manier maken we het water zuurstofarm zodat het wortelbeton verzuurt en de pH-waarde naar 3 a 4 gebracht wordt.

FASE 4

Veenmossen aanbrengen

In deze fase brengen we veenmossen aan op het laag wortelbeton als een deksel op een pot zodat het verzuring proces in stand wordt gehouden.       

FASE 5

Extra laag compartimenten en wortelbetonblokken aanbrengen

Wanneer de onderlaag klaar is wordt deze afgedekt met een kleilaag en worden hierboven op nieuwe compartimenten gebouwd van klei en slib gevuld met wortelbetonblokken. Op deze wijze wordt het land via een natuurlijk proces omhoog opgebouwd.

Blijf op de hoogte van onze laatste updates via onze nieuwsbrief!