Wortelbeton-header

Drijfeiland

Drijf

Vroeger waren de oevers van de Nieuwe Meer in Amsterdam vol rietzudden, kragge, tillen en lenzen, oude Hollandse namen voor aan de oevers verbonden drijvend riet.

Deze rietvelden waren en zijn een belangrijke biotoop voor veel soorten leven.

Door de slechte waterkwaliteit en de vele pleziervaart zijn veel rietvelden verdwenen en is de biodiversiteit sterk afgenomen

Met de zgn. Biotoopboom willen de waterkwaliteit en biodiversiteit verbeteren en grote predators, jagers, met name de Europese meerval, terugbrengen naar de Nieuwe meer.

Biotoopboom

De Biotoopboom is een drijvende constructie van verschillende blokken wortelbeton in combinatie met 3 bomen als frame onder water.

De drijvende biotoop met Wortelbetonblokken zuivert het water, en het frame van dode bomen vormt een neststam voor de Europese meerval en andere vissen en draagt zo bij aan de biodiversiteit.

Verankering

In de biotoopboom zetten we 3 bomen in een piramidevorm onder het drijvende gedeelte om het eiland op zijn plaats te houden. Deze bomen verankeren we op de bodem in visriffen.

Viskathedraal

Door de bomen heen weven we met wilgentakken een “Viskathedraal” om vissen aan te trekken.

Bescherming Golfslag

Om het drijfeiland te beschermen tegen golfslag en de golven te breken bouwen we een constructie met balken en kurk rondom het drijfeiland.

Testmomenten

In 2025 plannen we op 2 locaties pilots in waarbij we onderzoeken hoe het wortelbeton in elkaar groeit, hoe het wortelbeton standhoudt in het water en of de golfbreking voldoende is.

Blijf op de hoogte van onze laatste updates via onze nieuwsbrief!