Conclusie en presentatie over het traject

• Presentatie en demonstratie op 24 juni 2020

Conclusie over het traject
• Een licht golfbestendig, modulair systeem, dat groene drijfmassa op het water kan maken, is haalbaar. 

• In de Ringvaart zijn nu twee ‘kraamkamers.’ Daar drijft in alle vrijheid een honingraatmatrix met een lengte van 3,5 m, van vier aan elkaar gegroeide regelmatige zeshoeken (hexagons), bestaande uit mycelium-groei- vormen, bedekt met wuivende rietplanten. Het geheel beweegt zachtjes wiegend mee op de gedempte golven. 

• Dit is overduidelijk een leerproject van meerdere jaren, met een seizoensgebonden cyclische planning: in de winter produceren, in de lente te water laten, in de zomer monitoren en begeleiden, en in de herfst analyseren en nieuwe plannen maken, uit te voeren in de winter. 

• Het myceliumsubstraat kan en moet verder ontwikkeld worden. 

• Alles is 100% organisch, op grond van de berekening van de milieukosten en -baten volgens het Life Cycle Assesment (LCA).