Ervaringen verwerken tot nieuwe doelen over meerdere jaren

Deze evaluatie functioneert ook als ‘icebreaker’ om de innovatie in het volgende traject te sturen, en is  een voorbeeld van hoe we onze ‘ervaringen’ verwerken tot nieuwe doelen over meerdere jaren. We maken hiermee transparant hoe we werken en wat we ontdekken. 

Dit traject is onderdeel van een meerjarenplan om een systeem te ontwikkelen op basis van mycelium en riet voor drijvende oevers c.q. eilanden, de zogenaamde Gevouwen Oevers. 

Het doel is om de oevers van de Nieuwe Meer met drijvende rietzudden te bekleden, waardoor de oevers als een soort long het water zuiveren (KRW), en de biotoop boven- en onderwater versterken. En de gevouwen oevers bieden veel extra ruimte voor recreatie.