Groeiblok

• Mycelium met aanplant inbrengen
• Mycelium net-blok
• Mycelium testblok

Groeiblok

08-8-2019 is er een proefmodel van mycelium met riet-planten geplaatst binnen de cirkelvormige oeverbescherming bij de stichting De Oeverlanden. In dit blok van ca 1 m2 zijn openingen vrijgehouden waarin 36 rietplanten gezet zijn. Deze myceliumplaat is rondom “ingepakt” in een net en de ankerlijnen zijn aan dat net verbonden. Gedurende monitoring bleek dat het riet van het groeiblok bij De Oeverlanden zich maar langzaam ontwikkelde, belangrijk hierbij is dat het riet pas in een laat stadium en pas na de groeizame eerste maanden van het jaar op het blok geënt is. Ook stonden de rietplantjes vrij hoog waardoor er eerst ca. 5 cm aan wortels moest groeien voordat het water bereikt werd. Tevens bleek dat het groeiblok steeds dieper in het water kwam te liggen.