Mallen maken voor productiestraat

• Mallen met mycelium substraat

Mallen vullen met mycelium substraat 
Om de mycelium-groeivormen te kunnen maken, moet je de mallen vullen met myceliumsubstraat. Dat is een mengsel van organische materialen zoals zaagsel, hennepsnippers, de lankzwam en wat extra voeding; dat gaat dan in de kweektent een paar dagen lekker in de warmte groeien, dat is de incubatie-tijd. Een serie van zes mallen werd in één keer gevuld; dat was circa één uur werk per mal, met een inhoud van 17 liter. 

Die mallen werden gestapeld. De eerste lading was te hard en te droog. Daarna ging de tent dicht en ging de besturing van temperatuur en vocht aan. Vervolgens moesten we zeven dagen ongeduldig wachten en inspecteren.