Mycelium testen

• Riet gaat dood en hele mycelium blok is verdwenen.