Verankering

• Ontwerp en constructies Biotoopboom

Verankering
Door Erik Hobijn is het concept van de Biotoopboom bedacht. Deze bestaat uit een “wortel-anker”, een “nest-stam” en een “riet-kroon” die nog ontwikkeld moet worden. De ‘wortel-anker’ werkt door zich in de bodem vast te zuigen i.p.v. gewicht of heien. De neststam geeft ruimte voor de Europese meerval vandaar de naam Biotoopboom. De wortelmassa van het riet vergroeid later met deze verankering.