Zwammen, honingraat in volle glorie

De lakzwam begint te groeien en Close-up van mooie zwemvorming.

Zwammen 
Deze groeivormen zijn tot over de 85º gestookt, toch is er zwamvorming. Wat voor effect de zwammen hebben op het myceliumsubstraat in het water en het riet is iets dat we moeten afwachten, ogenschijnlijk heeft het riet er geen last van en ook het mycelium blijft langer wit; de myceliumhuid leeft wellicht juist langer door. Als het dieper en dieper gaat zinken, sterven de eenjarige zwammen vanzelf. Op 10 september stonden ze al half onder water, op 22 september waren de zwammen weg of onderwater. 

Extra zuivering? 
Wat oppervlaktewaterzuivering betreft zijn de zwammen een goede toevoeging, de enzymen breken de restvervuiling van medicijnen af, waarvan toch z’n 25 % in het oppervlaktewater terecht komt. Zeker met de vergrijzing is dit een steeds groter wordend probleem. 

Op 28 september drijft de honingraat nog steeds en is ze winterklaar gemaakt  
De eerste hexagon (in mei te water gelaten) is beschadigd bij het demonteren van de boei (mooring), op 23 september zijn de overige restanten omgewaaid, omdat het riet zwaar werd van de regen en de vorm al stuk was. De honingraat bestaat nu uit drie hexagons, drijft los tussen wal en schip, en kan vrij bewegen. Het viel ons op dat het substraat van de mei-hexagon heel erg sponzig en zacht is. Absoluut niet toereikend! Als je dat vergelijkt met ons testmodel dat nu een jaar oud is zie je het verschil, dat is sterker en beter van kwaliteit. Zoʼn groot verschil in kwaliteit is opvallend: een raadsel dat we moeten oplossen. We vermoeden dat er een andere leverancier in het spel is. Misschien Grown-bio?